دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

فابل PDF نشریات میراث مکتوب را در این بخش میتوانید دریافت نمائید.

دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 40

دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای متن شناسی- دورۀ جدید، سال سیزدهم، سال 1394

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 51400/3 مورخ 17/3/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معرفی و بررسی دو تصحیح تازۀ شاهنامه (ویرایش نهایی چاپ مسکو و ویرایش دوم شاهنامه به اهتمام جلال خالقی مطلق)- سجاد آیدنلو

قیمت: 50,000 ریال

پیوست 1 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران

 
پیوست 1 نشریۀ میراث علمی اسلام و ایران، دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی سال ششم، بهار و تابستان 1396
«قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه»
 تألیف عبدالحسین مصحفی با مقدمۀ غلامرضا عسجدی به کوشش زینب کریمیان
قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 39

دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای متن شناسی- دورۀ جدید، سال سیزدهم، سال 1394

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 51400/3 مورخ 17/3/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گونه شناسی متن های فارسی (گونۀ فارسی فرارودی (ماوراءالنهری) با نگاهی به کتاب ارشاد)- علی رواقی

 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب/ مدیر مسئول: اکبر ایرانی/ سردبیر: مجد الدین کیوانی/ مدیر داخلی: سهیلا یوسفی

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 38

دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی- دورۀ جدید، سال دوازدهم، سال 1393

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 51400/3 مورخ 17/3/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مُلتَمساتِ انکُوری (انَقروی)- پژوهش و ویراست: ناصر علیزادۀ خیاط و بهروز ایمانی

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 37

دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی- دورۀ جدید، سال دوازدهم، سال 1393

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 51400/3 مورخ 17/3/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سهل نامه (پژوهشی دربارۀ سهل تُستَری، آراء و شاگردان وی)- سیدمحمد طباطبائی بهبهانی (منصور)

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 36

دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی- دورۀ جدید، سال دوازدهم، سال 1393

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 51400/3 مورخ 17/3/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مجموعه مقالات نقد و بررسی متون- راضیه آبادیان، مرتضی رزاق پور، جلال شایق، فراست عسکری، وحید عیدگاه طرقبه ای، سعید لیان، امین مجلی زاده، مسعود معتمدی، سیدهادی میرآقایی، عبدالله ولی پور

 
قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 35

دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی- دورۀ جدید، سال دوازدهم، سال 1393

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 51400/3 مورخ 17/3/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جستارهایی دربارۀ عرفات العاشقین- با مقالاتی از: محمدرضا ابویی مهریزی؛ نفیسه ایرانی؛ مسعود جعفری جزه، شهره معرفت، تهمینه عطایی کچویی؛ عاطفه خدایی، مرضیه راغبیان؛ سعید شفیعیون؛ اکبر نحوی

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 34

دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای متن شناسی- دورۀ جدید، سال دوازدهم، ضمیمۀ 34، سال 1393

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 51400/3 مورخ 17/3/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منظومۀ گوی و چوگان «کارنامه»- سرودۀ قاسمی گنابادی (930-982ق)- مقدمه، تصحیحات و تعلیقات: بهرام گرامی، زهرا مجیدی (یوسفی)

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 33

دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای متن شناسی- دورۀ جدید، سال دوازدهم، سال 1393

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 51400/3 مورخ 17/3/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

علامه قزوینی و شیوۀ غربیِ تحقیق- محمود امیدسالار (کتابخانۀ دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس)

قیمت: 50,000 ریال