دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

فابل PDF نشریات میراث مکتوب را در این بخش میتوانید دریافت نمائید.

دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

گزارش میراث- پیاپی 8-9

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی- دورۀ دوم، سال اول، اردیبهشت و خرداد 1386

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 16

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال چهارم، شماره 4 ، بهار 81

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 7

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی- دورۀ دوم، سال اول، فروردین 1386

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 15

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال چهارم، شماره 3 ، زمستان 80

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 4-6

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی- دورۀ دوم، سال اول، دی تا اسفند 1385

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 14

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال چهارم، شماره 2، پاییز 80

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 3

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی- دورۀ دوم، سال اول، آذر 1385

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 13

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال چهارم، شماره 1 ]، تابستان 80

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 2

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی-دورۀ دوم، سال اول، آبان 1385

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 12

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاش شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال سوم، شماره 4، بهار 80

شماره ویژه سال امام علی (ع)

قیمت: 50,000 ریال