دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

فابل PDF نشریات میراث مکتوب را در این بخش میتوانید دریافت نمائید.

دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

گزارش میراث- پیاپی 1

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی - دورۀ دوم، سال اول، مهر 1385

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 10-11

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال سوم، شماره 2 و 3 ، پاييز و زمستان 79

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 8 پژوهشی

 

ضمیمۀ آینۀ میراث- سال اول. شماره هشتم. 1385

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 9

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال سوم، شماره 1 ، تابستان 79

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 7 پژوهشی

 

ضمیمۀ آینۀ میراث- سال اول، شماره هفتم، 1385

 
قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 7-8

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال دوم، شماره 3 و 4، زمستان 1387 و بهار 1379

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 5-6 پژوهشی

 

ضمیمه آینۀ میراث- سال اول، شماره پنجم و ششم، 1385

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 5-6

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال دوم، شماره 1و 2، تابستان و پاییز 1378

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 3-4 پژوهشی

 

سال اول، شماره سوم و چهارم، 1385

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 3-4

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال اول، شمارۀ سوم و چهارم، زمستان 77 و بهار 78

قیمت: 50,000 ریال