دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

فابل PDF نشریات میراث مکتوب را در این بخش میتوانید دریافت نمائید.

دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 5

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، پاییز 1395

نقدی در ترازوی نقد – جلال خالقی مطلق

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 15

ضمیمۀ شمارۀ 15 آینۀ میراث

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال هفتم، سال 1388

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

متون طبری- حبیب برجیان

قیمت: 50,000 ریال

میراث علمی اسلام و ایران- شمارۀ 5

میراث علمی اسلام و ایران - دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی- سال سوم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1393- شمارۀ پیاپی: 5

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 4

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- تابستان 1395

گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی (با نگاهی به کلمات شیخ الاسلام در کتاب «در هرگز و همیشۀ انسان»)- علی رواقی

قیمت: 50,000 ریال

میراث علمی اسلام و ایران- شمارۀ 4

میراث علمی اسلام و ایران -دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی- سال دوم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1392- شمارۀ پیاپی: 4

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 14

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال ششم، سال 1387

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

از آدم تا آباقا (برقراری ترتیب تازه در تاریخ توسط قاضی بیضاوی)- چارلز ملویل- ترجمه محمدرضا طهماسبی

قیمت: 50,000 ریال

میراث علمی اسلام و ایران- شمارۀ 3

میراث علمی اسلام و ایران -دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی- سال دوم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1392- شمارۀ پیاپی: 3

 

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 3

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، زمستان 1391

ویژه نامۀ نقد (1)

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 13

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال پنجم، سال 1386

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

صوابنامۀ اغلاط چاپی مجلدات ده گانۀ تفسیر شریف کشف الأسرار و عدّة الابرار از دکتر احمد مهدوی دامغانی- به اهتمام: دکتر سعید واعظ

قیمت: 50,000 ریال