دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

فابل PDF نشریات میراث مکتوب را در این بخش میتوانید دریافت نمائید.

دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 2

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، تیرماه 1391

ویژه نامۀ انتحال و کتابسازی (1(

 
قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 12

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال چهارم، سال 1385

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

گنجینه های دست نویس های اسلامی در وارود و قفقاز (آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، گرجستان)- تألیف: اولگ اف. آکیموشکین و انس باقی خالدوف- ترجمه، تصحیحات و افزوده ها: احمدرضا رحیمی ریسه

به مناسبت سمینار بین المللی نقش نسخه های خطی و کتابخانه ها در تاریخ فرهنگ ایران و ماوراء النهر (قزاقستان- آلماتی، 30 آبان- 1 آذر 1385/ نوامبر 2006

قیمت: 50,000 ریال

میراث علمی اسلام و ایران- شمارۀ 1

میراث علمی اسلام و ایران -دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی- سال اول، شماره نخست، بهار و تابستان 1391- شماره پیاپی: 1

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 1

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، سال پنجم، اسفند 1390

یادنامۀ استاد ایرج افشار 2

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 11

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال چهارم، سال 1385

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

ابواب مختلف از زیجِ مُفرَد- شمس الدین ابوجعفرمحمدبن ایوب الحاسب الطبری (ربع آخر سدۀ پنجم هجری)- به اهتمام: رحیم رضازاده مَلِک

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 10

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال چهارم، سال 1385

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

قطف الزُّهور فی تاریخ الدهور- تألیف: یوحنّا افندی ابکاریوس- ترجمه: ملک الشعرای بهار- به کوشش: علی میرانصاری

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 9

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال چهارم، سال 1385

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

میکادونامه- سرودۀ حسین علی تاجر شیرازی- به اهتمام: علی میرانصاری

به مناسبت دومین سمینار بین المللی ایران و اسلام با همکاری دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا- ژاپن (13 و 14 مهرماه 1385/ 5 و 6 اکتبر 2006

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 8

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال چهارم، سال 1385

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

بِلَوهرنامه- جلیل نوذری

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 7

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال چهارم، سال 1385

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

جُنگ معانی- تدوین: احمد گلچین معانی- به اهتمام: پرویز گلچین معانی

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 6

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال چهارم، سال 1384

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

جغرافیای جندق و بیابانک- نوشته: ابراهیم دستان (یغمای ثانی)- مقدمه و تصحیح: سیدعلی آل داوود

قیمت: 50,000 ریال