دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

فابل PDF نشریات میراث مکتوب را در این بخش میتوانید دریافت نمائید.

دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

گزارش میراث- پیاپی 78-79

 

فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی – دورۀ سوم، سال دوم، شمارۀ یکم و دوم، بهار – تابستان 1396 [انتشار: زمستان 1397]

قیمت: 75,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 62

دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال شانزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1397

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 44146/18/3 مورخ 08/03/1395 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

قیمت: 70,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 15

ضمیمۀ شمارۀ 15 آینۀ میراث

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال هفتم، سال 1388

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

متون طبری- حبیب برجیان

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 45

دوفصلنامۀ ویژۀ کتاب­شناسی، نقد کتاب و اطلاع­رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال هفتم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1388
دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 10

مآثر میرزا محمد شفیع (سندی از انتحال ادبی در عصر صفوی)

ضمیمۀ گزارش میراث، دورۀ سوم، ضمیمۀ شمارۀ 76 – 77 گزارش میراث (پیاپی شمارۀ 10)، پاییز و زمستان 1395.

 اثر مطیع بن محمود، متخلص به عرفان

مقدمه و تصحیح: محمدرضا ابوئی مهریزی

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 20

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب­شناسی و اطلاع­رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال اوّل، شمارۀ اوّل، بهار 1382

ویژه نامۀ تاریخ علم

 

قیمت: 50,000 ریال

میراث علمی اسلام و ایران- شمارۀ 12

 

میراث علمی اسلام و ایران، دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال ششم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1396، پیاپی شمارۀ 12

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 1

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال اول، شماره 1، تابستان 1377

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 2

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال اول، شمارۀ دوم، پاییز 1377

 
قیمت: 50,000 ریال