دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

فابل PDF نشریات میراث مکتوب را در این بخش میتوانید دریافت نمائید.

دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

گزارش میراث- پیاپی 1

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی - دورۀ دوم، سال اول، مهر 1385

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 1 پژوهشی

 

سال اول، شماره اول، آذرماه 1384

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 10-11

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی- دورۀ دوم، سال اول، تیر و مرداد 1386

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 12

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی- دورۀ دوم، سال اول، شهریور 1386

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 13-14

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال دوم، مهر و آبان 1386

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 15-16

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال دوم، آذر و دی 1386

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 17-18

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال دوم، بهمن و اسفند 1386

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 19-20

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال دوم، فروردین و اردیبهشت 1387

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 2

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی-دورۀ دوم، سال اول، آبان 1385

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 2 پژوهشی

 

سال اول، شماره دوم، دی ماه 1384

قیمت: 50,000 ریال