آینه میراث

دو فصلنامه ویژه پژوهشهای ادبی و متن‌شناختی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آینه میراث- پیاپی 7-8

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال دوم، شماره 3 و 4، زمستان 1387 و بهار 1379

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 5-6

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال دوم، شماره 1و 2، تابستان و پاییز 1378

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 3-4

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال اول، شمارۀ سوم و چهارم، زمستان 77 و بهار 78

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 2

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال اول، شمارۀ دوم، پاییز 1377

 
قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 1

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال اول، شماره 1، تابستان 1377

قیمت: 50,000 ریال