ضمیمه آینه میراث

 دوفصلنامه ویژه پژوهشهای ادبی و متن‌شناختی

ضمیمه آینه میراث

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 20

دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی ، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال هشتم، سال 1389

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

علی نامه (منظومه ای کهن) معرفی، بررسی رسم الخط نسخه، تحلیل متن

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 19

دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی ، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال هشتم، سال 1389

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

کهن ترین نسخۀ مترجم قرآن (تحلیل متن، بررسی دستنوشت، زیبایی شنای هنر قدسی)- سید محمد عمادی حائری

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 18

دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی ، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال هفتم، سال 1388

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

سادات هزار جریب (سلسله ای شیعی در شرق مازندران)- سید محمدعمادی حائری

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 17

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال هفتم، سال 1388

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

متون شرقی، شیوه های غربی (شاهنامه و ابعاد ایدئولوژیک شاهنامه شناسی در مغربزمین)- محمود امیدسالار

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 16

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال هفتم، سال 1388

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

شاهدخت والاتبار شهربانو (والدۀ معظمۀ حضرت امام علی بن الحسین السجاد (علیهماالسلام))- احمد مهدوی دامغانی

 

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 15

ضمیمۀ شمارۀ 15 آینۀ میراث

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال هفتم، سال 1388

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

متون طبری- حبیب برجیان

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 14

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال ششم، سال 1387

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

از آدم تا آباقا (برقراری ترتیب تازه در تاریخ توسط قاضی بیضاوی)- چارلز ملویل- ترجمه محمدرضا طهماسبی

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 13

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال پنجم، سال 1386

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

صوابنامۀ اغلاط چاپی مجلدات ده گانۀ تفسیر شریف کشف الأسرار و عدّة الابرار از دکتر احمد مهدوی دامغانی- به اهتمام: دکتر سعید واعظ

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 12

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال چهارم، سال 1385

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

گنجینه های دست نویس های اسلامی در وارود و قفقاز (آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، گرجستان)- تألیف: اولگ اف. آکیموشکین و انس باقی خالدوف- ترجمه، تصحیحات و افزوده ها: احمدرضا رحیمی ریسه

به مناسبت سمینار بین المللی نقش نسخه های خطی و کتابخانه ها در تاریخ فرهنگ ایران و ماوراء النهر (قزاقستان- آلماتی، 30 آبان- 1 آذر 1385/ نوامبر 2006

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 11

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال چهارم، سال 1385

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

ابواب مختلف از زیجِ مُفرَد- شمس الدین ابوجعفرمحمدبن ایوب الحاسب الطبری (ربع آخر سدۀ پنجم هجری)- به اهتمام: رحیم رضازاده مَلِک

قیمت: 50,000 ریال