ضمیمه آینه میراث

 دوفصلنامه ویژه پژوهشهای ادبی و متن‌شناختی

ضمیمه آینه میراث

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 10

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال چهارم، سال 1385

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

قطف الزُّهور فی تاریخ الدهور- تألیف: یوحنّا افندی ابکاریوس- ترجمه: ملک الشعرای بهار- به کوشش: علی میرانصاری

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 9

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال چهارم، سال 1385

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

میکادونامه- سرودۀ حسین علی تاجر شیرازی- به اهتمام: علی میرانصاری

به مناسبت دومین سمینار بین المللی ایران و اسلام با همکاری دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا- ژاپن (13 و 14 مهرماه 1385/ 5 و 6 اکتبر 2006

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 8

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال چهارم، سال 1385

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

بِلَوهرنامه- جلیل نوذری

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 7

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال چهارم، سال 1385

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

جُنگ معانی- تدوین: احمد گلچین معانی- به اهتمام: پرویز گلچین معانی

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 6

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال چهارم، سال 1384

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

جغرافیای جندق و بیابانک- نوشته: ابراهیم دستان (یغمای ثانی)- مقدمه و تصحیح: سیدعلی آل داوود

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 5

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال سوم، سال 1384

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

تذکره نُقل مجلس- به اهتمام: دکتر محمدرضا نصیری ـ نادره جلالی

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 4

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال سوم، سال 1384

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

جُنگ بیاض- به اهتمام توفیق هـ. سبحانی

به مناسبت هفته کتاب و حامیان نسخه های خطی

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 3

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 3

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال سوم، سال 1384

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

حزین نامه (شامل آثار نویافته شیخ محمدعلی حزین و دربارۀ او)- گردآوری و پیشگفتار: دکتر عارف نوشاهی

 
قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 2

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال دوم، سال 1383

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

 

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 1

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال دوم، بهار 1383

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

ترجمه سوره مائده- تصحیح: دکتر علی رواقی

 
قیمت: 50,000 ریال