ضمیمه میراث علمی اسلام و ایران

دو فصلنامه تاریخ علوم و فناوری دوره اسلامی

ضمیمه میراث علمی اسلام و ایران

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

پیوست 1 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران

 
پیوست 1 نشریۀ میراث علمی اسلام و ایران، دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی سال ششم، بهار و تابستان 1396
«قبله یابی و تعیین ظهر حقیقی با روش مشاهده و محاسبه»
 تألیف عبدالحسین مصحفی با مقدمۀ غلامرضا عسجدی به کوشش زینب کریمیان
قیمت: 50,000 ریال