اخبار

  << قبلی   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   بعدی >>
 

منظومه گوی و چوگان

۱۱ تیر ۱۳۹۳ ۰۹:۵۷:۲۴ ق.ظ

منظومه گوی و چوگان سروده قاسمی گنابادی، از شاعران عصر صفوی است، که کارنامه نیز نامیده شده است. قاسمی مثنوی های دیگری نیز دارد مانند شاهنامه ماضی در سلطنت شاه اسماعیل، شاهنامه نواب عالی در سلطنت شاه تهماسب، شاهرخ نامه، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، ساقی نامه، زبده الاسرار و عاشق و معشوق. به گزارش روابط عمومی مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب، منظومه گوی و چوگان که بر وزن لیلی و مجنون نظامی گنجوی و به امر شاه تهماسب سروده شده، به همت بهرام گرامی و زهرا مجیدی از روی دو نسخه ای که تنها نسخه های موجود این منظومه در جهان هستند، تصحیح و به همت موسسه پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است. گوی و چوگان که در قالب سی و چهارمین ضمیمه دوفصلنامه آینه میراث منتشر شده، در کنار ارایه متن منقح منظومه با بیان معانی کلمات و عبارات دشوار و شرح پاره ای ابیات با شواهد شعری برگرفته از دواوین بیش از سی شاعر همراه است. قاسمی در دوره ای میان سبک وقوع و سبک هندی شعر گفته، اما فارغ از تاثیر آنها بوده و به شیوه ای روان و خالی از تعقیدات لفظی و معنوی در قالب مثنوی آثاری خلق کرده اس ...

مشاهده ادامه خبر

علامه قزوینی و شیوه غربی تحقیق

۴ تیر ۱۳۹۳ ۱۱:۴۹:۵۶ ق.ظ

  شیوه فنی تصحیح متون یا شیوه تصحیح انتقادی، روشی است که به باور بیشینه اهل پژوهش به وسیله علامه محمد قزوینی به میان ایرانیان آمده است؛ نیز این باور در عده ای وجود دارد که قزوینی این فن را از اروپاییان آموخت و در بازگشت به وطن به ایرانی ها یاد داد. به گزارش روابط عمومی مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب، محمود امیدسالار، کتابدار کتابخانه دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس، که خود دستی بلند در نسخه شناسی و تصحیح متن دارد، در مقابل این باور غلط مقاله ای ساخته و در جامه سی و سومین ضمیمه دوفصلنامه آینه میراث به زودی منتشر خواهد شد. امیدسالار بر آن است که علامه قزوینی:«شیوه تحقیق را از فرنگی ها نیاموخت، زیرا این شیوه تدقیق و تحقیق در مشرق سابقه ای طولانی داشت و علمای متقدم مانند طبری و بیرونی و زمخشری و جاحظ و غیرهم بر همان طریق بودند. مرحوم قزوینی در واقع شیوه اینان را در ایران احیا کرد، اما نحوه عرضه نتیجه تحقیقات، یعنی جدا کردن متن از حواشی به صورت امروزی آن، هم چنین نحوه روش مند معرفی نسخه های مورد استفاده در تصحیح و معین کردن نشانه هر کدام، یعنی جنبه ...

مشاهده ادامه خبر

علامه قزوینی و شیوه غربی تحقیق

۴ تیر ۱۳۹۳ ۱۱:۳۸:۳۳ ق.ظ

شیوه فنی تصحیح متون یا شیوه تصحیح انتقادی، روشی است که به باور بیشینه اهل پژوهش به وسیله علامه محمد قزوینی به میان ایرانیان آمده است؛ نیز این باور در عده ای وجود دارد که قزوینی این فن را از اروپاییان آموخت و در بازگشت به وطن به ایرانی ها یاد داد. به گزارش روابط عمومی مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب، محمود امیدسالار، کتابدار کتابخانه دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس، که خود دستی بلند در نسخه شناسی و تصحیح متن دارد، در مقابل این باور غلط مقاله ای ساخته و در جامه سی و سومین ضمیمه دوفصلنامه آینه میراث به زودی منتشر خواهد شد.امیدسالار بر آن است که علامه قزوینی:« شیوه تحقیق را از فرنگیها نیاموخت، زیرا این شیوه تدقیق و تحقیق در مشرق سابقه ای طولانی داشت و علمای متقدم مانند طبری و بیرونی و زمخشری و جاحظ و غیرهم بر همان طریق بودند. مرحوم قزوینی در واقع شیوه اینان را در ایران ا احیا کرد، اما نحوه عرضه نتیجه تحقیقات، یعنی جدا کردن متن از حواشی به صورت امروزی آن، همچنین نحوه روشمند معرفی نسخه های مورد استفاده در تصحیح و معین کردن نشانه هر کدام، یعنی جنبه های کاملا ص ...

مشاهده ادامه خبر

سه رساله از ثابت بن قرّه(ساعت های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره)

۳۱ خرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۳۹:۰۲ ق.ظ

موسسه پژوهشی میراث مکتوب در استمرار نشر نسخه برگردان آثار کهن ایرانی، هفدهمین کتاب این مجموعه خود را با عنوان «سه رساله از ثابت بن قرّه» در دست انتشار دارد. به گزارش روابط عمومی مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب، این کتاب که شامل دو رساله نجومی و یک رساله ریاضی است، به همت پویان رضوانی آماده نشر شده و با مقدمه مفصل وی آغاز می شود. ثابت بن قرّه از دانشمندان قرن سوم هجری بود که در حرّان زاده شد و چون دین مردم حرّان ارتباط مستقیمی با حرکت اجرام آسمانی داشت، ستاره شناسان و ریاضی دانان زیادی از بین آنان برخاسته اند. مهم ترین آثار ثابت بن قرّه در ریاضیات، نجوم و فلسفه تالیف یافته اند، هر چند از وی آثار مهمی در پزشکی، موسیقی و مکانیک نیز یاد شده است. رساله نخست کتاب حاضر «کتاب فی آلات الساعات التی تسمّی رخامات» است که یکی از بهترین و مهم ترین آثار دوره اسلامی درباره ساعت های آفتابی است. دومین رساله «قول فی ایضاح الوجه الذی ذکر بطلمیوس انّ به استخرج من تقدّمه مسیرات القمر الدوریه و هی المستویه» نام دا ...

مشاهده ادامه خبر

سه رساله از ثابت بن قرّه

۳۱ خرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۳۳:۴۴ ق.ظ

(ساعت های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره) موسسه پژوهشی میراث مکتوب در استمرار نشر نسخه برگردان آثار کهن ایرانی، هفدهمین کتاب این مجموعه خود را با عنوان «سه رساله از ثابت بن قرّه» در دست انتشار دارد. به گزارش روابط عمومی مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب، این کتاب که شامل دو رساله نجومی و یک رساله ریاضی است، به همت پویان رضوانی آماده نشر شده و با مقدمه مفصل وی آغاز می شود. ثابت بن قرّه از دانشمندان قرن سوم هجری بود که در حرّان زاده شد و چون دین مردم حرّان ارتباط مستقیمی با حرکت اجرام آسمانی داشت، ستاره شناسان و ریاضی دانان زیادی از بین آنان برخاسته اند. مهم ترین آثار ثابت بن قرّه در ریاضیات، نجوم و فلسفه تالیف یافته اند، هر چند از وی آثار مهمی در پزشکی، موسیقی و مکانیک نیز یاد شده است. رساله نخست کتاب حاضر «کتاب فی آلات الساعات التی تسمّی رخامات» است که یکی از بهترین و مهم ترین آثار دوره اسلامی درباره ساعت های آفتابی است. دومین رساله «قول فی ایضاح الوجه الذی ذکر بطلمیوس انّ به استخرج من تقدّ ...

مشاهده ادامه خبر

دیوان حافظ شیرازی

۲۰ خرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۲۳:۰۱ ق.ظ

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} اشعار دلکش حافظ شیرازی هماره با دل و جان ایرانیان و فار سی زبانان پیوندی ژرف داشته و همین دل بستگی موجب نشر پرشمار ویراست های گونه گونی از دیوان آسمانی وی در ایران و جهان بوده است. حافظ پژوهان پیوسته در پی دستیابی به نسخه های   اصیل تر و نزدیک تر به دوره زندگی حافظ بوده و در تلاش برای رسیدن به شعر نابی که از زبان حافظ سروده شده بر هم پیشی جسته اند . به گزارش روابط عمومی مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب، کتاب دیوان حافظ شیرازی که موسسه پژوهشی میراث مکتوب در دست انتشار دارد، در راستای این نیاز پژوهشی و به همت پژوهشگر جوان ادب فارسی، بهروز ایمانی فراهم آمده است. این کتاب که به صورت نسخه برگردان(فاکسیمیله) به زودی منتشر خواهد شد، تصویر نسخه ای خطی است که کهن ترین نسخه کامل دیوان حافظ به شمار می آید و تاریخ تحریر آن سال 801 هجری و تنها ده سال پس از وفات وی است. این دیوان در ضمن مجموعه ای از دواوین شعرای فا ...

مشاهده ادامه خبر

گزارش میراث 56 و 57 منتشر شد

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰۳:۱۰:۱۷ ب.ظ

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-paginati ...

مشاهده ادامه خبر

ذخیره خوارزمشاهی

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰۱:۱۱:۴۶ ب.ظ

ذخیره خوارزمشاهی از شناساترین نوشته های پزشکی ایرانی قرن ششم هجری به زبان فارسی است که نسخه های فراوانی از آن در پهنه جغرافیای زبان فارسی موجود است و بارها به چاپ سنگی رسیده اما هنوز چاپ انتقادی درخوری از آن وجود ندارد. به گزارش روابط عمومی مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب، هر چند پیش تر تصحیح هایی از ذخیره خوارزمشاهی در سال های 1344 و 1349 و 1350 و 1 352 و 1356 به مرور به چاپ رسیده است، پس از گذشت نزدیک به چهل سال دیگر بار محمدرضا محرری در سال های 1380 و 1382 و 1384 تصحیحی بر پایه نسخه مورخ 603 هجری و با مقابله دو نسخه دیگر به چاپ رساند. گلپر نصری در مقاله ذخیره خوارزمشاهی که در قالب ضمیمه 31 دوفصلنامه آینه میراث در دسترس خوانندگان علاقمند به متون کهن قرار گرفته، با نگاهی انتقادی به تصحیح محرری در زیر عناوینی چون: ضبط های نادرست، ضبط درست و توضیحات نادرست، ضبط نادرست و توضیح درست، ضبط نادرست و توضیحات نادرست، افتادگی ها، تغییر ضبط اصیل یا دشوار به قصد ساده سازی و وارد کردن ضبط های سلیقه ای، و در نهایت اغلاط چاپی به بررسی این چاپ پرداخته و مو ...

مشاهده ادامه خبر

ذخیره خوارزمشاهی

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰۱:۰۳:۰۹ ب.ظ

ذخیره خوارزمشاهی از شناساترین نوشته های پزشکی ایرانی قرن ششم هجری به زبان فارسی است که نسخه های فراوانی از آن در پهنه چغرافیای زبان فارسی موجود است و بارها به چاپ سنگی رسیده اما هنوز چاپ انتقادی درخوری از آن وجود ندارد. به گزارش روابط عمومی مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب، هر چند پیش تر تصحیح هایی از ذخیره خوارزمشاهی در سال های 1344 و 1349 و 1350 و 1 352 و 1356 به مرور به چاپ رسیده است، پس از گذشت نزدیک به چهل سال دیگر بار محمدرضا محرری در سال های 1380 و 1382 و 1384 تصحیحی بر پایه نسخه مورخ 603 هجری و با مقابله دو نسخه دیگر به چاپ رساند. گلپر نصری در مقاله ذخیره خوارزمشاهی که در قالب ضمیمه 31 دوفصلنامه آینه میراث در دسترس خوانندگان علاقمند به متون کهن قرار گرفته، با نگاهی انتقادی به تصحیح محرری در زیر عناوینی چون: ضبط های نادرست، ضبط درست و توضیحات نادرست، ضبط نادرست و توضیح درست، ضبط نادرست و توضیحات نادرست، افتادگی ها، تغییر ضبط اصیل یا دشوار به قصد ساده سازی و وارد کردن ضبط های سلیقه ای، و در نهایت اغلاط چاپی به بررسی این چاپ پرداخته و موارد متع ...

مشاهده ادامه خبر

جمهوری ونیز و ایران

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۲:۵۲:۰۴ ب.ظ

جمهوری ونیز و ایران کتابی در بردارنده حاصل تحقیقات ایرانشناس ایتالیایی گولیلمو برشه درباره تاریخ روابط سیاسی و اقتصادی ایران و دولت ونیز در عصر ترکمانان آق قویونلو و صفویه است که به سال 1865 میلادی منتشر شده است. به گزارش روابط عمومی مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب، این کتاب به زبان ایتالیایی تالیف و در تورینوی ایتالیا منتشر شد و مظفرالدین شاه در دومین سفر خود به اروپا با آن آشنا و از طبیب و جراح سابق خود دکتر لویی کاستالدی می خواهد که آن را به فرانسه برگرداند. ماموریت ترجمه فرانسه به فارسی کتاب نیز پس از بازگشت به ایران به یوسف خان مودب الملک، معلم فرانسه دارالفنون واگذار می شود. ناگفته نماند که اصل کتاب در 311 صفحه منتشر شده و ترجمه کاستالدی و مودب الملک تنها شامل 57 صفحه نخست آن است که به شرح فراز و فرود روابط سیاسی ایران و ونیز، بین سال های 858 تا 1131 قمری اختصاص یافته است. محسن بهرام نژاد، پژوهش گر این اثر، در مقدمه مفصل خود در دو بخش به فعالیت های فرهنگی مودب الملک و معرفی کتاب و مترجم آن به زبان فرانسه دکتر کاستالدی پرداخته و در بخش سوم متن کتاب را که با ...

مشاهده ادامه خبر
  << قبلی   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   بعدی >>