معماری و شهرسازی در کرانه جنوبی دریای مازندران منتشر شد

۷ آبان ۱۳۹۲ ۱۱:۵۶:۴۰ ق.ظ

دکتر مهران دشتی در پژوهشی گسترده از گمیشان در شرق، تا آستارا در غرب دریای مازندران در مدت زمان دوسال توانسته است، روند حرکت معماری بومی به غیربومی در کرانه جنوبی دریای مازندران و زوال سریع آثار به جا مانده معماری غنی و متنوع و در عین حال ناشناخته منطقه را بررسی کند. معماری بومی که در شهرها تقریبا نابود شده و در نقاط غیرشهری در معرض نابودی قرار دارد. 

به گزارش روابط عمومی مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب، طرفه آنکه این پژوهش به خواست و حمایت شرکت کاشی سمنان انجام شده و دکتر ایرج اوصیا و شادروان دکتر سیروس اوصیا از اعضای هیات مدیره این شرکت بانی و همکار این تحقیق بوده اند.

از آنجا که معماری بازتابی اصیل از فرهنگ هر قوم و منطقه ای است، پژوهش در این زمینه حایز اهمیت فراوان است و دستاوردهای این پژوهش ها می توانند در ترسیم چهره تاریخی و فرهنگی هر ملتی نقش اساسی داشته باشند. کتاب دربردارنده تصاویر و نقشه های پرشمار از خانه های ارزشمند بازمانده است که بسیار به کار پژوهش گران و دانشجویان معماری خواهد آمد.

کتاب معماری و شهرسازی در کرانه جنوبی دریای مازندران، تالیف مهران دشتی از انتشارات رسانش، با بهای 150 هزار ریال در 168 صفحه مصور، در مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب برای عرضه موجود است.