ترجمه شرح مبارکشاه بخاری بر ادوار ارموی در علم موسیقی

۵ آذر ۱۳۹۲ ۰۱:۱۹:۱۷ ب.ظ

استاد عبدالله انوار بی گمان شایسته ترین فرد برای تصحیح متون کهن موسیقی ایرانی است و کتاب حاضر حاصل تلاش این استاد گرانمایه در تصحیح و ترجمه شرح کتاب « الادوار فی الموسیقی» تالیف صفی الدین ارموی است.

به گزارش روابط عمومی مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب، از این شرح تنها دو نسخه شناخته شده، که یکی از آن دو دور از دست رس پژوهش گران و علاقه مندان است و به ناچار با استناد به تنها نسخه در دست رس و به شیوه قیاسی تصحیح شده است. نزدیک به یک صد صفحه تعلیقات پژوهش گر بر متن نیز از امتیازات این کتاب است.

کتاب«الادوار» از متون مهم و معتبر موسیقی ایرانی است که پیش از این ویراستی منقح و علمی  از آن در سال 1380 به همراه ترجمه ای کهن توسط موسسه پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده و با اقبال علاقه مندان و پژوهش گران موسیقی ایرانی رو به رو شده بود.

کتاب ادوار ارموی در علم موسیقی، در 624 صفحه و بهای 280 هزار ریال در مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب، موجود است.