نامه های گیلان نوشته شد

۹ آذر ۱۳۹۲ ۱۲:۵۰:۰۱ ب.ظ

الکساندر خودزکو، لهستانی بود و به عنوان کنسول دولت تزاری روس به گیلان مامور شد. او در کنار سیاست به علم و ادب می پرداخت و با آشنایی با زبان و ادب فارسی و مطالعه و بررسی تاریخ و جغرافیای گیلان به تالیف آثاری در این حوزه پرداخت که «سرزمین گیلان» و «ترانه های محلی ساکنان کرانه های دریای خزر» از جمله آنهاست که به فارسی ترجمه شده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب، خودزکو، در طول اقامتش در گیلان هر نامه ای که از اهالی منطقه دریافت می کرد، در آرشیو شخصی جمع آوری و به شکل یک آلبوم حفظ کرد و در سال های پایانی عمرش این مجموعه را به یکی از مراکز مطالعاتی پاریس اهدا کرد.

این اسناد به همت پژوهش گر گیلانی، «فریدون نوزاد»، تا نیمه راه بازخوانی و تصحیح شده و سپس به دلیل ضعف بینایی ایشان، توسط «علی امیری» برای نشر آماده شده است.

نامه های گیلان، یکی از منابع مستند مطالعه تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار است که به یاری پژوهش گران این خطه از کشور عزیزمان ایران می آید.

نامه های گیلان در 261 صفحه و بهای 90 هزار ریال به همت انتشارات ایلیا به چاپ رسیده و این کتاب در مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب موجود است.