خطفات القدس

۱۸ آذر ۱۳۹۲ ۱۰:۵۳:۳۹ ق.ظ

 خطفات القدس، از آثار قلمی حکیم الهی میر سید احمد بن زین العابدین علوی، از علمای نامبردار عصر صفوی اصفهان است. خطفات القدس را باید در شمار کتاب های چند دانشی یا دایره المعارف  آورد.

به گزارش مرکز تامین وعرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب این کتاب هر چند حجم چندانی ندارد، اما از آثار ارزشمند میر سید احمد علوی است که تنها نسخه خطی موجود آن در اختیار استاد مرحوم علامه سید محمد علی روضاتی بوده و صحت انتساب آن به مولف جلیل القدرش توسط ایشان و نیز مرحوم علامه جلال الدین همایی مورد تائید قرار گرفته است.

مولف در این کتاب به بیان نکات پیچیده حکمی از منطق و طبیعیات و الهیات و سپس شرح و حل دشواری های آن ها پرداخته است. مجید هادی زاده، پژوهش گر نام آشنای اصفهانی این اثر را تحقیق و آماده نشر کرده و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران نیز آن را در مجموعه انتشارات نخستین همایش بین المللی مکتب فلسفی اصفهان به زیور طبع آراسته و در دست رس اهل پژوهش قرار داده است.

کتاب خطفات القدس موجود در مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب در ۲۴۱ صفحه و بهای ۸۰ هزار ریال منتشر شده است.