جدیدترین محصولات اضافه شده

رباعیّات حکیم خیام (فارسی)

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

رباعیّات حکیم خیام (فارسی)

  • [طربخانۀ یار احمد رشیدی، رسالۀ سلسلةالترتیب، خطبۀ تمجید ابن سینا]

کاملترین و قدیمترین مجموعة رباعیات حکیم عمر خیام در سال 867 هـ.ق. از سوی یار احمدبن حسین رشیدی معروف به تبریزی گرد آمده و او این رباعیات را طربخانه نامیده است.

در مجموعة حاضر که به کوشش ایران‌شناس برجستة ترکیه استاد مرحوم عبدالباقی گولپینارلی فراهم آمده است افزون بر طربخانه، رسالة فارسی سلسلة‌الترتیب به قلم حکیم خیام و خطیة عربی تمجید از ابن‌سینا و برگردان فارسی آن از حکیم عمر خیام گردآمده است.

قیمت: 120,000 ریال