- کـالـج وادام (Wadham) دانشگـاه آکسفـورد (مجموعـه میناسیان) (فارسی) - فروشگاه اینترنتی میراث مکتوب
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید