زبان و ادبیات عربی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

تَرویحُ الأَرواح فی تَهذیبِ الصِّحاح (معجمُ مهذَّب الصِّحاح) (عربی)

  • [مختصر لغتنامۀ صحاح]
  • شهابالدّین محمودبن احمد بن بختیار الزّنجانی (درگذشتۀ 656 هـ . ق)

شهابالدين محمودبن احمدبن بختيار زنجانى (573 ـ 656 ه ) فقيه، لغتشناس، مفسّر و محدّث ايرانى از دانشمندان نامآور و استادان مدرسه نظاميه و مستنصريه بود و مدّتى نيز سمت قاضىالقضاتى و نظارت بر اوقاف عامه را بر عهده داشت.

وى آثار ارزشمندى را در زمينه تفسير، فقه، اصول و لغت از خود بر جاى نهاده است و آن گونه كه از منابع كهن و تاريخى به دست مىآيد او نخستين كسى است كه در فرهنگ نامهنويسى به پيراستن و خلاصه كردن لغتنامه روى آورده است.

كتاب ترويح الأرواح في تهذيب الصحاح كه در واقع تهذيب كتاب صحاح جوهرى است با بهرهگيرى از شش نسخه  خطى و نيز با استفاده از متن اصلى صحاح و ديگر لغتنامههايى كه بر پايه اين اثر تأليف شدهاند، مورد تصحيح قرار گرفته است.

 
قیمت: 490,000 ریال

خَريدةُالقَصر وَ جَريدةُ‌العَصر فی ذکر فضلاءِ اهلِ خراسان و هراة [3ج] (عربی)

  • [شرح حال اجمالی شعرای عربی‌سرای اصفهان، خراسان، هرات و فارس]
  • عمادالدين الاصفهانی (درگذشتۀ 597 هـ.ق)

خریدة القصر و جریدةالعصر کتابی است در ده بخش شامل شرح حال شاعران ایران، عراق، شام، حجاز، یمن، مصر، مراکش و اندلس که به خامة عمادالدین اصفهانی (519ـ597هـ.ق) ادیب، شاعر و تاریخ‌نگار پر آوازة سدة ششم به رشتة تحریر درآمده است.

کتاب حاضر بخش شاعران اصفهان از این اثر ارزشمند است و در آن شرح حال شاعرانی که میان سالهای 500 تا 572 زیسته‌اند، گردآمده است.

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

ديوان أبی بَكر الخوارَزمی (عربی)

  • [همراه با تحقيقی درباره اوضاع عصر شاعر و زندگينامه و شعر او]
  • محمد بن عباس الخوارزمی (سدۀ 5)

ابوبکر خوارزمی یکی از پرآوازه‌ترین نویسندگان رسائل اخوانیه در سدة چهارم هجری است و رسائل او تاکنون بارها به چاپ رسیده است، اما در میان پژوهشهای معاصر کمتر از شعر و شاعری او سخن به میان آمده، و این به دلیل در دسترس نبودن دیوان وی بوده است.

این اثر که با گردآوری اشعار خوارزمی از میان منابع گوناگون فراهم آمده، بر آن است تا این جنبه از زندگی ادبی این ادیب فرزانه را بیشتر آشکار نماید و خوارزمی شاعر را به پژوهندگان معرفی کند.

 

قیمت: 220,000 ریال